Od politike ka novim naučnim disciplinama: ženska i rodna istorija. Koncepti o ženskoj emancipaciji krajem 19. i početkom 20. veka u srpskoj istoriografiji

Apstrakt

Ženska istorija kao akademska disciplina razvila se u okviru
modernog feminizma kao snažnog političkog pokreta tokom 20. veka. Ubr-
zo se pokazalo da su njene postavke o univerzalnoj kategoriji žene, večitoj
podređenosti žena i vanvremenskom patrijarhatu nedovoljne za istorijsku
analizu. Zahvaljujući teorijskim konceptima drugih društvenih nauka u is-
traživanje se krajem osamdesetih godina 20. veka uvodi kategorija Gender
(rod na srpskom) kao analitička kategorija pomoću koje je moguće proučavanje
različitih puteva kojima je konstituisana moć u društvu. U srpskoj istori-
ografiji malo je radova posvećeno istoriji žena, a još manje onih koji se
bave analizom različitih rodnih uloga. Njihova analiza u okviru koncepata
o emancipaciji žena u Srbiji krajem 19. i početkom 20. veka pruža mogućnost
dubljeg uvida u političku i društvenu istoriju Srbije toga vremena.

Informacije

Mesto izdanja Niš
Godina izdanja 2013
Autor Ana Stolić
Izdavač Filozofski fakultet
Publikacija Humanizacija univerziteta, zbornik radova
Strane 375 - 387

Otvorite PDF

Kako citirati ovu publikaciju:
Istorijski Institut, Portal za žensku i rodnu istoriju. "Od politike ka novim naučnim disciplinama: ženska i rodna istorija. Koncepti o ženskoj emancipaciji krajem 19. i početkom 20. veka u srpskoj istoriografiji". Datum: 30. novembar 2022. Link: https://zristorija.iib.ac.rs/istrazivanja/od-politike-ka-novim-naucnim-disciplinama-zenska-i-rodna-istorija-koncepti-o-zenskoj-emancipaciji-krajem-19-i-pocetkom-20-veka-u-srpskoj-istoriografiji/