Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

O nama

Potreba da se osvoji prostor za žensku i rodnu istoriju postoji odavno u našoj sredini. Poznati stav No documents – no history koji je još tridesetih godina prošlog veka bio pokretačka snaga za osnivanje prvih arhiva za žensku istoriju, potom speijalizovanih biblioteka i muzeja u Evropi i svetu, ima i danas značaj u Srbiji. Iz istraživačkog iskustva znamo da kada jednom defnišemo predmet ili izvor vredan pažnje, kao i kada postavimo pravo pitanje u njihovoj analizi, ovi izvori postaju vidljivi i deo našeg istorijskog pamćenja.

Portal za žensku i rodnu istoriju je rezultat višegodišnjeg promišljanja, razgovora, pa i povremenog (i privremenog) odustajanja male grupe koleginica i kolega zainteresovanih za ovo marginalizovano istoriografsko područje. Svako od nas ko se upustio u istraživanje prošlosti žena susreo se s nedostatkom građe, nesistematizovanim, nepostojećim ili uništenim fondovima, čak i kada je reč o ženskim organizacijama i udruženjima koja su imala dugu tradiciju u Srbiji i Jugoslaviji u 19. i 20. veku. Na drugoj strani, malobrojne istoričarke i istoričari koji su se bavili analizama prošlosti muškaraca i žena na temelju postavki feminističkih teorija, koristeći pre svega analitičku kategoriju rod (Gender) često su, prilagođavajući se očekivanjima akademske sredine, izbegavali da istaknu kategorijalni aparat u naslovima ili podnaslovima svojih radova.

Zato je osnovni cilj Portala da sakupi, sačuva i učini dostupnom raznovrsnu istorijsku građu različitog porekla: arhivsku građu u dogovoru s nadležnim ustanovama, tekstove u štampi i publikacijama od posebnog, diskurzivnog značaja za istoriju rodnih odnosa, štampu i publikacije, fotografije. Reč je o izvorima za: pravni, ekonomski i politički položaj žena u 19. i 20. veku; predstave i stereotipe o rodnim odnosima; obrazovanje žena; rad; ženski pokret; učešće u međunarodnim ženskim organizacijama; ženske časopise; brak i porodicu.

Korisnice/ci Portala će moći i da steknu uvid u ključne teorijske tekstove koji su definisali žensku, rodnu i istoriju feminizma kao discipline poslednjih nekoliko decenija. Osim toga, želimo da učinimo dostupnim rezultate novijih istraživanja kod nas u ovim oblastima (naravno, u skladu sa autorskim i pravima izdavača), jer smo uverene da je to dobar put i za uspostavljanje regionalne i međunarodne saradnje.

Digitalizovani vid predstavljanja istorijske građe, radova i prevoda nije nijednog trenutka bio doveden u pitanje zbog svih institucionalnih okolnosti. Ostaje velika nada da će nadležne ustanove imati razumevanja i da ćemo u zajedničkim projektima učiniti dostupnim i vidljivim mala ostrva građe u okeanima istorijskih izvora. Možda na tom putu stvorimo serije i zbirke digitalizovanih izvora koje bi poslaužile kao uzor za druga područja istorije i istoriografije.

BIOGRAFIJA

Ana Stolić je rođena u Beogradu gde je diplomirala i magistrirala na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Doktorirala je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Bavi se društvenom istorijom, ženskom i rodnom istorijom krajem 19. i u prvoj polovini 20. veka. Angažovana je na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pod nazivom Od univerzalnih carstava ka nacionalnim državama. Društvene i političke promene u Srbiji i na Balkanu u Istorijskom institutu u Beogradu. Članica je Saveta Centra za ženske studije. Autorka je teorijskih i istraživačkih radova iz oblasti ženske i rodne istorije.

ODABRANA BIBLIOGRAFIJA

MONOGRAFIJE

 • Sestre Srpkinje. Pojava pokreta za emancipaciju žena i feminizma u Kraljevini Srbiji, 2015, Beograd: Evoluta, 210.
 • Kraljica Draga Obrenović, 2009, Beograd: Zavod za udžbenike, 217.

ČLANCI

  • Vocation or Hobby: The Social Identity of Female Teachers in the Ninetenth Century Serbia,  u: Gender Relations in South East Europe : Historical Perspectives on womanhood and manhood in 19th and 20th – Beograd : Udruženje za društvenu istoriju ; Graz : Institut für Geschichte der Universität, Abteilung Südosteuropäische Geschichte, 2002, 55-90.
  • Od istorije žena do rodne istorije, u: Gizela Bok, Žene u istoriji Evrope, Beograd: Klio, 2005, 425-445.
  • Rodni odnosi u „carstvu podeljenih sfera“, u: Privatni život kod Srba u 19. veku, Ur. Ana Stolić, Nenad Makuljević, Beograd: Klio, 2006, 89-111.
  • O kulturnoj (re)produkciji nacije : rod i nacija o stavovima srpske elite početkom XX veka, u: Teorije i politike roda / urednica Tatjana Rosić. – Beograd : Institut za književnost i umetnost, 2008, 187-193.
  • Od politike ka novim naučnim disciplinama: ženska i rodna istorija : koncepti o ženskoj emancipaciji, u: Humanizacija univerziteta: tematski zbornik. – Niš : Filozofski fakultet, 2013, 376-387.
  • Od muželoštva i ženske malakije do protivprirodnog bluda i patologije : neki aspekti istorije homoseksualnosti u Srbiji od srednjeg veka do kraja Drugog svetskog rata, u: Međunama : neispričane priče gej i lezbejskih života : [zbornik tekstova]. – Beograd : HartefaktFond, 2014, 17-21.
  • „Sa rodoljubljem srpskih žena imaće svet još da računa“. Patriotizam Srpkinja i neki aspekti kreiranja normativnog patriotskog okvira pred početak Velikog rata, u: Prvi svetski rat, Srbija, Balkan i velike sile. – Beograd : Istorijski institut : Institut za strategijska istraživanja, 2015, 375-386.
  • Feminizam, u: Srbi 1903-1914 : istorija ideja / priredio Miloš Ković. – Beograd :Clio,2015, 299-316.
  • Građanke seljanke: stavovi predstavnica pokreta za emancipaciju žena o ženama na selu početkom 20. veka, u: Međunarodni naučni skup Selo Balkana. Kontinuiteti i promene kroz istoriju, 10-11. jun 2016, Sirogojno, Republika Srbija: apstrakti / [urednici Srđan Rudić, Branko Blagojević]. – Beograd : Istorijski institut ; Sirogojno : Muzej na otvorenom „Staro selo“, 2016, [24]
  • Uloga žene: feministička gledišta Jaše Tomića, Jaša Tomić; priredila i uvodnu studiju napisala Ana Stolić, 2006, Novi Sad : Prometej, 714 str.
  • Savka Subotić, Uspomene, priredila Ana Stolić, 2001, Beograd : Srpska književna zadruga, 176 str.

Biografija

Biljana Vučetić rođena je u Beogradu, gde je završila školovanje. Diplomirala je na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu, gde je magistrirala i odbranila doktorsku disertaciju Američki progresivizam i Srbija. Kao naučni saradnik u Istorijskom institutu angažovana je na projektu Evropa i Srbi (1804 – 1918): podsticaji i iskušenja evropske Moderne. Bavila se istorijom Balkana, Makedonskim pitanjem, istorijom Srba u Turskoj, i istorijom Srbije u međunarodnim odnosima. Interesovanje je usmerila na političku i društvenu istoriju Sjedinjenih Država i odnose SAD i Srbije, kao i na žensku i rodnu istoriju krajem 19. i početkom 20. veka.

 

Odabrana bibliografija:

 • Amerikanci o Srbiji u Balkanskim ratovima, Balkanski ratovi 1912/1913: Nova viđenja i tumačenja, Istorijski institut, Zbornik radova 26, Institut za strategijska istraživanja, Beograd 2013, 263–275.
 • Američko javno mnjenje o Srbiji u Prvom svetskom ratu, Prvi svetski rat, Srbija, Balkan i Velike sile, Istorijski institut, Zbornik radova, knj. 30, Institut za strategijska istraživanja, Beograd 2015, 387–400.
 • Srbija i Rusija u američkom javnom mnjenju u leto 1914. godine: Primer Čikago Tribjuna, u: Veliki rat 1914–1918: uzroci, posledice, tumačenja. Međunarodni tematski zbornik posvećen akademiku Dragoljubu R. Živojinoviću (1934–2016), Filozofski fakultet Niš. 2016, 431–445.
 • “Out of the East Christ Came”: Serbia in the Eyes of American Women during the Great War, Istorijski časopis LXVI (2017), 437–451.
 • Marc Crapez, Biljana Vučetić, Veronica Vives, Delphine Denuit, Elles l’ont combattu,
 • Femmes contre le totalitarisme au XXe siècle, Les éditions du Cerf, Paris 2018.
 • Warm Neutrality: Some Aspects of American Humanitarian Work in Serbia 1914–1916, u: Al fronte. La Grande Guerra fra interventissimo, cronaca e soccorso, ured. Andrea Carteny, Giuseppe Motta, Alessandro Vagnini, Collana Storia d’ Europa, Sapienza Università di Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2018, 101–122.
 • On ne plaisante pas chez les communistes. Ženi Lebl (1927–2009), Fondation de la France Libre, No. 68 (juin 2018) 20–21.

BIOGRAFIJA

Aleksandra Vuletić rođena je 1972. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Šapcu. Studije istorije završila je na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Na istom fakultetu magistrirala je 2001. godine sa temom Porodica u Srbiji za vreme druge vlade kneza Mihaila, a doktorirala 2008. godine sa temom Brak u Kneževini Srbiji. Zaposlena je u Istorijskom institutu kao naučni saradnik. Bavi se proučavanjem društvene istorije Srbije u 19. veku, s fokusom na istoriju porodice, istoriju privatnog života i istorijsku demografiju.

 

 

 

ODABRANA BIBLIOGRAFIJA

MONOGRAFIJE

 • Naličja modernizacije. Srpska država i društvo u vreme sticanja nezavisnosti, Istorijski institut, Beograd 2017. (koautorstvo sa Vladimirom Jovanovićem i Momirom Samardžićem), str. 504
 • Brak u Kneževini Srbiji, Zavod za udžbenike, Beograd 2008, str. 323
 • Porodica u Srbiji sredinom 19. veka, Istorijski institut, Službeni glasnik,Beograd 2002, str. 221

PRIREĐENI IZVORI

 • Nikola Krstić, Dnevnik. Privatni i javni život I (31. decembar 1859 – 31. decembar 1862), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2005, str. 369 (koautorstvo sa Milošem Jagodićem)
 • Nikola Krstić, Dnevnik. Privatni i javni život II (6. januar 1863 – 8. april 1864), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2005, str. 275 (koautorstvo sa Milošem Jagodićem)
 • Nikola Krstić, Dnevnik. Privatni život I (9. april 1864 – 31. decembar 1866), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2006, str. 381
 • Nikola Krstić, Dnevnik. Privatni život II (3. januar 1867 – 6. decembar1874), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2007, str. 524

ČLANCI U ČASOPISIMA I ZBORNICIMA

 • Individua i kolektiv. Udova lica i strukturna dinamika porodičnih domaćinstava u srpskom seoskom društvu 19. veka, „Selo Balkana. Kontinuiteti i promene kroz istoriju“, Istorijski institut, Muzej na otvorenom „Staro selo“ Sirogojno, Beograd 2017, 139–155.
 • Razvojni ciklus porodičnog domaćinstva sredinom 19. veka. Primer sela Gostilja, Istorijski časopis LXIV (2015), 287–312.
 • „…Brak je zajednica muškarca i žene…: Koncept heteroseksualnosti, bračna politika i seksualne prakse u Srbiji 19. veka“, Zbornik radova „Među nama. Neispričane priče gej i lezbejskih života“, Heartefact, Beograd 2014, 60–67 (koautorstvo sa Anom Stolić)
 • Da li samo dobar muž može da bude dobar vladar? Razvod kralja Milana i javno mnjenje, Zbornik Matice srpske za istoriju 86 (2013), 21–32.
 • Koliko duša živi u jednoj kući? Broj članova seoskog domaćinstva u Srbiji 1834–1910, Srpske studije 3 (2012), 219–244.
 • Društveni okviri emotivnog sveta u Dnevniku Privatnog života Nikole Krstića, Memoarski zapisi Nikole Krstića kao izvor za istoriju Kneževine i Kraljevine Srbije, u: Srpske studije, 2 (2011), 21–32.
 • Neželjena deca. Vanbračne trudnoće u Šabačkom okrugu u prvoj polovini 19. veka, MUSEUM. Godišnjak Narodnog muzeja u Šapcu 10 (2009), 69–82.
 • State Involvement in the Institution of Marriage in Serbia in the First Half of the Nineteenth Century, in: “Social Behaviour and Family Strategies in the Balkans (16th–20th Centuries)”, Actes du colloque international 9-10, juin 2006, New Europe College, Bucarest 2006, volume coordonené par Ionela Baluta, Constanta Vintila Ghitulescu, Mihai-Razvan Ungureanu, Bucarest 2008, str. 161–180.
 • Bračna politika u Kneževini Srbiji – između tradicionalizma i modernizma, Istorijski časopis, LVII (2008), str. 283–298.
 • Dok nas smrt ne rastavi – načelo na iskušenju. Bračne parnice u Šabačkoj eparhiji sredinom 19. veka, MUSEUM. Godišnjak Narodnog muzeja u Šapcu, 8 (2007), str. 31–44.
 • Očevi i sinovi. Poređenje generacija u Srbiji 19. veka, „Žene i deca. Srbija u modernizacijskim procesima u 19. i 20. veku“, IV, Helsinške sveske, Beograd 2006, str. 338–349.
 • Vlast muškaraca, pokornost žena – između teorije i prakse, „Privatni život kod Srba u 19. veku“, Klio, Beograd 2006, str. 112–132.
 • Porodica Jovana Ilića – primer srpske građanske porodice sredinom 19. veka, „Porodica Ilić u srpskoj istoriji i kulturi, Beograd, Institut za književnost i umetnost, 2003, 37–43.
 • Iz porodičnog života Ilije Garašanina, „Pismo“, Društvo za srpsku povesnicu, Beograd 2001, 129–139.
 • Porodične veze javnih ličnosti Srbije tokom druge polovine 19. veka u memoarskim delima, „Pero i povest“, Udruženje za srpsku povesnicu, Beograd 1999, 163–172.

Biografija

Dragana Amedoski rođena je 1976. godine. Studije orijentalne filologije na Filološkom fakultetu u Beogradu završila je 1998, a magistrirala 2004. godine radom Osmanska diplomatička građa u izdanjima Orijentalnog instituta u Sarajevu od 1950. do 1990, takođe na Filološkom fakultetu u Beogradu. Doktorsku disertaciju Društveno-ekonomski odnosi u Kruševačkom sandžaku od sredine XV do kraja XVI veka  odbranila je 2013. godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Teme kojima se bavi u svojim radovima su: društveno-ekonomska i demografska istorija Balkana, svakodnevni život, položaj i uloga žene u Osmanskom carstvu, osmanski turski jezik.

U Istorijskom institutu radi od 2002. godine. Govori turski, engleski, arapski i služi se persijskim jezikom.

Odabrana bibliografija

Rasprave, članci i prilozi:

 • Orijentalne građevine Kruševca od osmanskog osvajanja o kraja XVI veka// Istorijski časopis55 (2007) 157–169. – Summary.
 • O zabrani konzumiranja vina u Pirotu u XVI veku//Pirotski zbornik 32–33 (2007/2008) 63–71.– Summary.
 • Women Vaqfs in the Sixteenth-century Sanjak of Kruševac (Alaca Hisâr)//Balcanica 40(2009) 43–55.
 • Demografske promene u nahiji Bovan kao primer depopulacije Rumelije u 16. veku // Istorijski časopis 59 (2010) 225–242. – Summary.
 • The Koznik District (nâhiye) in Central Serbia in the Sixteenth Century : Settlements and Population Dynamics/ D. Amedoski, Vladeta Petrović, Gordana Garić Petrović//International Journal of Turkish Studies 17, 1&2 (Madison 2011) 1–19.
 • Alaca Hisar Sancağına Ait 1536 Tarihli Bir Vakıf Defteri// Belleten 275 (2012) 31–44.
 • Transformation of a Medieval Town into an Ottoman Administrative Center :Case of Kruševac (Alaca Hisâr)/ D. Amedoski, Gordana Garić Petrović//Contemporary Research in Turkology and Eurasian Studies :a Festschrift in Honor of Professor Tasin Gemil on the Occasion of His70thBirthday /Stoica Lascu, Melek Fetisleam (eds.). – Cluj–Napoca : Babeş-Bolyai University The Institute of Turkology and Central-Asian Studies Presa Universitară Clujeană,2013, 389–40
 • Darovi za osmansku vojsku: prilog istoriji materijalne kulture Beograda u 16. veku/ Tatjana Katić, D. Amedoski //Glasnik Etnografskog instituta SANU 64, 1 (2016) 133–149.
 • Osmanska žena na Balkanu između stereotipa i stvarnosti (16-18. vek) //Glasnik Etnografskog instituta SANU 66, 1 (2018) 119–137. – Summary.

BIOGRAFIJA

Jasmina, Vekoslava, Milanović rođena je u Pančevu 1963. godine. Diplomirala je na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta. Radila je u Zavodu za udžbenike u Beogradu kao urednica za istoriju. Magistrirala je i doktorirala na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Od 2013. godine angažovana je na projektu Konflikti i krize: saradnja i razvoj u Srbiji i regionu u 19. i 20. veku u Institutu za savremenu istoriju. Bavi se istorijom ženskih društava u Srbiji krajem 19. i u prvoj polovini 20. veka i istorijom medicine. Od 2015. je član Srpskog lekarskog društva i član predsedništva Istorijske sekcije ovog društva. Jedan je od osnivača Društva „Jelena Dimitrijević“, osnovanog u aprilu 2016. godine u Beogradu. Objavila je pet monografija i više studija i članaka u stranim i domaćim zbornicima radova i časopisima. 

IZABRANA BIBLIOGRAFIJA

Monografije:

Uspomene Delfe Ivanić, Institut za savremenu istoriju: Beograd, 2011.

-Zaboravljene uspomene, Beograd: Evoluta, 2015.

Časopisi:

– „Tomanija Obrenović i Nikola Krstić“, Srpske studije, knj. 2, Beograd, 2011, str. 117-123.

– „Mabel Grujić i Delfa Ivanić, dobročiniteljke srpskog naroda“, Istorija 20. veka, 1/2014, Beograd, 2014, str. 9-26.

– „Odbor gospođa Kneginja Ljubica“, Istorija 20. veka, 1/2015, Beograd, 2015, str. 23-34.

– „Vojska milosrđa“, Knjiženstvo, br. 5, Beograd, 2015, [elektronski časopis].

– „Materinsko udruženje – humani i socijalni aspekti delovanja 1904-1941.“, 20. vek, XXXVI, 2 (2018), 37-54.

Tematski zbornici:

– „Delfa Ivanić – učesnica i svedok Prvog svetskog rata“, u: Prvi svetski rat i balkanski čvor, zbornik radova. Beograd: Institut za savremenu istoriju – Beograd, Fond ruski svet – Moskva, Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu, Filozofski fakultete Univerziteta u Banjaluci, 2014, str. 621-640.

– „Uloga porodice Grujić u Velikom ratu“, u: Srbi i Prvi svetski rat 1914-1918, zbornik radova, Beograd: SANU, 2015, str. 555-568.

– „Ženska društva u Velikom ratu“, u: Srpski narod na Balkanskom poluostrvu od 6. do 20. veka, Niš: Univerzitet u Niš, Filozofski fakultet, 2014. str. 163-176.

– „Solidarnost i emancipacija, uticaj ženskih organizacija na razvoj društva u 19. i početkom 20. veka“, u: Afirmacija, prodlabočuvanje i proširuvanje na vekovnite kulturni vrski megu R. Makedonija i R. Srbija, zbornik na trudivo od Megunaroden naučen simpozium, Bitola, 2016, str. 591-627.

– „Deligradska zadužbina Odbora gospođa Kneginja Ljubica“, u: Aleksinac i okolina u prošlosti, 500 godina od prvog pisanog pomena 1516-2016, Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa održanog 3. septembra 2016. u Aleksincu, Aleksinac, 2016, str. 421-446.

– „Regionalna ženska udruženja – Mala Antanta žena i Jedinstvo slovenskih žena“, u: Jugoslavija i Poljska u XX veku, međunarodni tematski zbornik radova sa konferencije Jugoslovensko-poljski odnosi u XX veku, Beograd, Bidgošć: Institut za savremenu istoriju, Institut za istoriju i međunarodne odnose, Društvo istoričara Srbije „Stojan Novaković“, Beograd, 2017. str. 19-40.

– „Prva ženska bolnica u Kneževini Srbiji 1876-1877.“, u 800 godina srpske medicine, Treći Sokolski zbornik, Beograd: Srpsko lekarsko društvo, 2017, str.15-34.

– „Kraljica Marija Karađorđević i Žensko društvo 1922-1941“, u: Karađorđe i njegovo nasleđe u srpskoj istoriji, Zbornik radova sa naučne konferencije, ur. Kosta Nikolić, Jugoslav Todorović, Velika Plana, Beograd: Centar za kulturu „Masuka“, Institut za savremenu istoriju, 2017, str. 227-242.

– „Jelena Dimitrijević i ženska društva“, Čitate li Jelenu Dimitrijević, zbornik radova, Beograd: Filološki fakultet, 2018, str. 59-79.

– „Mala Antanta Žena/ Mica Antantă a Femeilor“, u: Români şi Sârbi în Marele Război/ Rumuni i Srbi u Velikom ratu“, Cluj-Napoca: Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Presa Universitară Clujeană, 2018, str. 229-283.

– „Podružina Ženskog društva u Pirotu i Ćilimarska škola (1904-1941), u: Pirot – od turske kasabe do modernog grada, preko Berlina i Versaja, zbornik radova, Pirot: Istorijski arhiv u Pirotu, 2018, str. 252-270.

Biografija

Ljubinka Škodrić je diplomirala na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu 2000. godine. Magistarski rad „Ministarstvo prosvete i vera u okupiranoj Srbiji 1941–1944. Sudbina institucije pod okupacijom“ odbranila je 2008. godine na Katedri za istoriju Jugoslavije Filozofskog fakulteta u Beogradu, a 2015. godine je na istoj katedri odbranila doktorsku disertaciju „Položaj žene u okupiranoj Srbiji 1941–1944“. U Arhivu Srbije bila je zaposlena od 2001. do 2018. godine, a od 2018. angažovana je kao naučni saradnik u Institutu za savremenu istoriju.

Izbor iz bibliografije

– „’Horizontalna kolaboracija` – intimne veze žena sa nemačkim okupatorom u Srbiji 1941–1944“, Istorija 20. veka, 1/2013, 105-122. (http://istorija20veka.rs/wp-content/uploads/2017/11/2013_1_07_Skodric.pdf)

-„`Društvena odgovornost srpske žene za naš državni slom`. Žensko pitanje u kolaboracionističkoj štampi“, Kolaboracionistička štampa u Srbiji 1941–1944, priredio Aleksandar Stojanović, Beograd, 2015, 289-311.

– „Učešće žena u Narodnooslobodilačkim odredima u Srbiji 1941–1944“, Knjiženstvo. Časopis za studije književnosti, roda i kulture, 5/2015. (http://www.knjizenstvo.rs/magazine.php?text=152)

– „Partizanke u viđenjima ideoloških protivnika u Srbiji 1941-1944“, Feministički forum Filozofskog fakulteta. Izabrani radovi iz studija roda, uredile Nada Sekulić i Marija Radoman, Beograd 2016, 275-292. (https://www.npao.ni.ac.rs/filozofski-fakultet/download/222_3765ce6bea10f42ed39cf7db86527cf9 – ceo zbornik)

– „Učešće žena u sanitetima vojnih odreda u okupiranoj Srbiji 1941–1944“, 800 godina srpske medicine. Drugi beogradski zbornik, Srpsko lekarsko društvo, Beograd 2018, 161-173.

Svetlana Stefanović je studirala arheologiju i istoriju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i Beogradu. Magistrirala na katedri za Istoriju Jugoslavije Filozofskog fakulteta u Beogradu na temu Žensko pitanje u beogradskoj štampi i periodici 1918–1941. Doktorski rad na temu nacija i rod odbranila na Fakultetu zu istoriju, istoriju umetnosti i orijentalistiku u Lajpzigu 2013. godine, pod mentorstvom prof. dr Volfganga Hepkena (Wolfgang Höpken). Učestvovala na brojnim domaćim i međunarodnim naučnim skupovima: Srbija u modernizacijskim procesima 19. i 20. veka – položaj žene kao merilo modernizacije, Beograd; Herrschaft in Südosteuropa – Kultur- und sozialwissenschaftliche Perspektiven, Erfurt; Mädchenhandel und Völkerrecht. Internationale Verrechtlichungsprozesse vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Leipzig; Perspectives on the History of Prostitution in East-Central Europe, Prag etc. Fokus istraživanja: istorija žena i roda u Srbiji i Jugoslaviji (u 19. i prvoj polovini 20. veka). Radi u Arhivu Jugoslavije.

 

Objavljeni radovi:

Ženska štampa: „Žena i Svet“ 1925-1941, u: Srbija u modernizacijskim procesima 19. i 20.  veka 2, Beograd (1998), str. 408-417;

„Domaćica“ – Organ Beogradskog ženskog društva i njegovih podružina (1921-1941.), u: Istorija 20. veka, 1 (1998), str. 83-92 ;

„Ženski pokret“ o braku, slobodnoj ljubavi, seksualnom obrazovanju, prostituciji i kontroli rađanja, u: Godišnjak za društvenu istoriju, 1-3 (1998), str. 66-83;

Die rechtliche Unterwerfung der Frauen in Serbien im 19. Jahrhundert, u: Radu Harald Dinu, Mihai-D. Grigore, Marc Živojinović (izdavači), Herrschaft in Südosteuropa. Kultur- und Sozialwissenschaftliche Perspektiven, Göttingen (2011), str. 119-131;

Nation und Geschlecht: Isidora Sekulićs Engagement als Patriotin, Frauenrechtlerin und Pädagogin, u: Tatjana Petzer, Angela Richter (izdavači), „Isochimenen“. Kultur und Raum im Werk von Isidora Sekulić, München (2012), (Die Welt der Slaven 45), str. 205-214;

„Wir sind in Blut getränkt“: Die Balkankriege (1912/13) im Denken und Handeln serbischer Frauen, u: Sandrine Mayoraz, Frithjof Benjamin Schenk, Ueli Mäder (izdavači), Hundert Jahre Basler Friedenskongress (1912-2012). Die erhoffte Verbrüderung der Völker, Basel-Zürich (2015), str. 83-93 (http://opac.nebis.ch/F/?local_base=NEBIS&CON_LNG=GER&func=find-b&find_code=SYS&request=010406992);

Nation und Geschlecht. Frauen in Serbien von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Zweiten Weltkrieg (http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:15-qucosa-203559);

Žene u službi nacije i vojske (1875–1918), u: Knjiženstvo 6 (2016), (http://www.knjizenstvo.rs/magazine.php?text=197);

Život i sećanja  Delfe Ivanić (Delfa Ivanić: zaboravljene uspomene / Jasmina V. Milanović – prikaz), u: Knjiženstvo 6 (2016) (http://www.knjizenstvo.rs/magazine.php?text=184);

Prostitucija, trgovina belim robljem i suzbijanje veneričnih bolesti u Srbiji u 19. i prvoj polovini 20. veka, u: Srpsko lekarsko društvo, VIII kongres 800 godina srpske medicine. Drugi beogradski zbornik, Beograd (2018), str. 547-560;

New Feminist Contributions to Serbian Herstory, zajedno sa Željka Janković, u: Aspasia 12 (2018), str. 140-145;

Rod i nacija: osnovne pretpostavke, u: Biljana Dojčinović, Ana Kolarić (urednice), Feministički časopisi u Srbiji: Teorija, aktivizam i umetničke prakse u 1990-im i 2000-im, Beograd (2018), str. 43-61.