Istorijski arhiv

Историјски архив заузима централно место у пројекту Портал за женску и родну историју. Међународни и национални женски покрети били су политичка покретачка снага у борби за равноправан политички, друштвени, економски и правни положај жена крајем 19. и током 20. века. У њиховом кругу сазревала је идеја о важности колективног историјског памћења жена, па су још од тридесетих година прошлог века оснивани први архиви за женску историју, прикупљане специјализоване збирке а потом отваране библиотеке и музеји. Свако од нас ко се упустио у истраживање прошлости жена на нашим просторима сусрео се с недостатком грађе, несистематизованим, непостојећим или уништеним фондовима, чак и када је реч о женским организацијама и удружењима која су имала дугу традицију у Србији и Југославији у 19. и 20. веку.

Зато је основни циљ Портала да сакупи, сачува и учини доступном разноврсну историјску грађу различитог порекла: архивску грађу у договору с надлежним установама, текстове у штампи и публикацијама од посебног, дискурзивног значаја за историју родних односа, штампу, часописе, публикације, фотографије. Реч је о изворима за историју родних односа, за правни, економски и политички положај жена у Србији (Југославији) у 19. и 20. веку, њихово образовање, рад, женски покрет, рат, учешће у међународним женским организацијама, брак и породицу.