Жена у нас и у другим земљама

Опис

Брошура, написана на основу јавног предавања, у којој Петровић подржава еманципацију жена, уз одређене ограде када је реч о „посебном српском случају“.

Информације

Година издања 1912
Аутор Вукашин Ј. Петровић
Издавач Штампарија Ђорђа Мунца и М. Карића
Теме Место и улога жене у XIX и XX веку
Отворите ПДФ
Како цитирати ову публикацију:
Историјски Институт, Портал за женску и родну историју. "Жена у нас и у другим земљама". Датум: 30. novembar 2022. Линк: https://zristorija.iib.ac.rs/istorijski_arhiv/zena-u-nas-i-u-drugim-zemljama/