Žena u nas i u drugim zemljama

Description

Brošura, napisana na osnovu javnog predavanja, u kojoj Petrović podržava emancipaciju žena, uz određene ograde kada je reč o „posebnom srpskom slučaju“.

Information

Year of publication 1912
Author Vukašin J. Petrović
Publisher Štamparija Đorđa Munca i M. Karića
Topics The place and role of women
Otvorite PDF
How to cite this publication:
Istorijski Institut, Portal za žensku i rodnu istoriju. "Žena u nas i u drugim zemljama". Access date: 25. June 2022. URL: https://zristorija.iib.ac.rs/en/istorijski_arhiv/zena-u-nas-i-u-drugim-zemljama-2/