Žena u nas i u drugim zemljama

Opis

Brošura, napisana na osnovu javnog predavanja, u kojoj Petrović podržava emancipaciju žena, uz određene ograde kada je reč o „posebnom srpskom slučaju“.

Informacije

Godina izdanja 1912
Autor Vukašin J. Petrović
Izdavač Štamparija Đorđa Munca i M. Karića
Teme Mesto i uloga žene u XIX i XX veku
Otvorite PDF
Kako citirati ovu publikaciju:
Istorijski Institut, Portal za žensku i rodnu istoriju. "Žena u nas i u drugim zemljama". Datum: 03. oktobar 2022. Link: https://zristorija.iib.ac.rs/istorijski_arhiv/zena-u-nas-i-u-drugim-zemljama/