Zapisnik sa sednica Kola srpskih sestara (Beograd, 26. novembar 1929 – 1930)

Opis

Zapisnik sa sednica Kola srpskih sestara u Beogradu iz 1929-1930. godine. Jedan od retkih sačuvanih dokumanata ove ženske organizacije osnovane 1903. godine koja se bavila humantarno-patriotskim radom.  Arhiv Srbije, Fond Kolo srpskih sestara, k. 2.

Informacije

Izvor Arhiv Srbije, Fond Kolo srpskih sestara, k.2
Godina izdanja 1929
Autor Kolo srpskih sestara
Teme Ženske organizacije
Otvorite PDF
Kako citirati ovu publikaciju:
Istorijski Institut, Portal za žensku i rodnu istoriju. "Zapisnik sa sednica Kola srpskih sestara (Beograd, 26. novembar 1929 – 1930)". Datum: 22. mart 2023. Link: https://zristorija.iib.ac.rs/istorijski_arhiv/zapisnik-sa-sednica-kola-srpskih-sestara-beograd-26-novembar-1929-1930/