Zapisnik sa sednica Kola srpskih sestara (Beograd, 26. novembar 1929 – 1930)

Description

Zapisnik sa sednica Kola srpskih sestara u Beogradu iz 1929-1930. godine. Jedan od retkih sačuvanih dokumanata ove ženske organizacije osnovane 1903. godine koja se bavila humantarno-patriotskim radom.  Arhiv Srbije, Fond Kolo srpskih sestara, k. 2.

Information

Origin Arhiv Srbije, Fond Kolo srpskih sestara, k.2
Year of publication 1929
Autor Kolo srpskih sestara
Topics Women's organizations
Otvorite PDF
How to cite this publication:
Istorijski Institut, portal Žene kroz istoriju. "Zapisnik sa sednica Kola srpskih sestara (Beograd, 26. novembar 1929 – 1930)". Access date: 25. June 2022. URL: https://zristorija.iib.ac.rs/en/istorijski_arhiv/zapisnik-sa-sednica-kola-srpskih-sestara-beograd-26-novembar-1929-1930-2/