Šta je bila žena i šta će biti

Opis

U okviru razmatranja o novoj državi Jugoslaviji autor se bavi istorijom žena i njihovom savremenim položajem sa stanovišta uslovno rečeno, liberalnog feminizma.

Informacije

Godina izdanja 1918
Autor Jaša Tomić
Izdavač Štamparija S. Supek
Teme Mesto i uloga žene u XIX i XX veku
Otvorite PDF
Kako citirati ovu publikaciju:
Istorijski Institut, Portal za žensku i rodnu istoriju. "Šta je bila žena i šta će biti". Datum: 03. oktobar 2022. Link: https://zristorija.iib.ac.rs/istorijski_arhiv/sta-je-bila-zena-i-sta-ce-biti/