Šta je bila žena i šta će biti

Description

U okviru razmatranja o novoj državi Jugoslaviji autor se bavi istorijom žena i njihovom savremenim položajem sa stanovišta uslovno rečeno, liberalnog feminizma.

Information

Year of publication 1918
Author Jaša Tomić
Publisher Štamparija S. Supek
Topics The place and role of women
Otvorite PDF
How to cite this publication:
Istorijski Institut, Portal za žensku i rodnu istoriju. "Šta je bila žena i šta će biti". Access date: 10. avgust 2022. URL: https://zristorija.iib.ac.rs/en/istorijski_arhiv/sta-je-bila-zena-i-sta-ce-biti-2/