Spomenica sa I kongresa žena Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca održanog u Beogradu 21, 22. i 23. septembra 1919.g. (en translation)

Description

Spomenica sa osnivačkog kongresa Ženskog narodnog saveza Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca održanog u Beogradu u septembru 1919. godine. Kongresu su prisustvovale predstavnice 50 ženskih udruženja iz novostvorene države Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Izabrana je uprava i doneta su Pravila za rad organizacije.

Information

Year of publication 1920
Topics Female movement
Otvorite PDF
How to cite this publication:
Istorijski Institut, Portal za žensku i rodnu istoriju. "Spomenica sa I kongresa žena Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca održanog u Beogradu 21, 22. i 23. septembra 1919.g. (en translation)". Access date: 25. June 2022. URL: https://zristorija.iib.ac.rs/en/istorijski_arhiv/spomenica-sa-i-kongresa-zena-kraljevstva-srba-hrvata-i-slovenaca-odrzanog-u-beogradu-21-22-i-23-septembra-1919-g-en-translation/