UDOVA LICA I STRUKTURNA DINAMIKA PORODIČNIH DOMAĆINSTAVA U SRPSKOM SEOSKOM DRUŠTVU 19. VEKA

Apstrakt

U prvom delu rada dat je osvrt na demografske činioce koji su uticali
na brojnost udovih lica, kao i osvrt na strukturu porodičnih domaćinstava u
srpskom seoskom društvu 19. veka. Potom je analiziran uticaj koji je okončanje
bračne zajednice vršilo na strukturu porodičnog domaćinstva. Razmatran je
položaj udovih lica u porodici i lokalnoj zajednici, kao i učestalost ponovnih
brakova i njihov uticaj na srodničku mrežu.

Informacije

Mesto izdanja Beograd
Godina izdanja 2017
Autor Aleksandra Vuletić
Izdavač Istorijski institut Beograd i Muzej na otvorenom Sirogojno
Publikacija Selo Balkana. Kontinuiteti i promene
Strane 139 - 155

Otvorite PDF

Kako citirati ovu publikaciju:
Istorijski Institut, Portal za žensku i rodnu istoriju. "UDOVA LICA I STRUKTURNA DINAMIKA PORODIČNIH DOMAĆINSTAVA U SRPSKOM SEOSKOM DRUŠTVU 19. VEKA". Datum: 30. novembar 2022. Link: https://zristorija.iib.ac.rs/istrazivanja/udova-lica-i-strukturna-dinamika-porodicnih-domacinstava-u-srpskom-seoskom-drustvu-19-veka/