„Sa rodoljubljem srpskih žena imaće svet još da računa“. Neki aspekti kreiranja normativnog patriotskog okvira pred početak Velikog rata

Apstrakt

Većina feminističkih istoričara je saglasna da je sa izbijanjem
Prvog svetskog rata politička dimenzija pokreta za emancipaciju žena na planu sticanja
političkih i građanskih prava potisnuta u drugi plan u ime patriotskih dužnosti „žena
kao žena“. U mnogim evropskim zemljama većina žena dotada angažovanih u pokretima za
emancipaciju uklanja feminizam sa svojih aktivističkih agendi i okreće se nacionalnim
dužnostima i zadacima. U Kraljevini Srbiji gotovo uporedo sa početkom epohe ratova
1912. godine pokret za emancipaciju žena počinje da dobija okvire savremenog
feminističkog delovanja kroz postavljanje zaheva za sticanjem političkih prava, premda
kao drugostepenog cilja u odnosu na zadatke na nacionalnom polju. Tema ovog rada odnosi
se na pitanja kada su i na koji način su formulisani normativni okviri patriotskih
ženskih uloga u ratu, u kojoj meri same žene učestvuju u njihovom promovisanju, kojoj
društvenoj grupi pripadaju, na koju društvenu grupu se apeluje kao na autentičnog nosioca
ženskih patriotskih dužnosti i konačno u kojoj meri je ratni patriotizam poslužio samo
da naglasi rodnu podelu u političkoj, društvenoj i ekonomskoj sferi i pored delimične
afirmacije žena u novim rodnim ulogama.

Informacije

Mesto izdanja Beograd
Godina izdanja 2015
Autor Ana Stolić
Izdavač Istorijski institut Beograd i Institut za strategijska istraživanja
Publikacija Prvi svetski rat, Srbija, Balkan i velike sile.
Strane 375 - 386

Otvorite PDF

Kako citirati ovu publikaciju:
Istorijski Institut, Portal za žensku i rodnu istoriju. "„Sa rodoljubljem srpskih žena imaće svet još da računa“. Neki aspekti kreiranja normativnog patriotskog okvira pred početak Velikog rata". Datum: 30. novembar 2022. Link: https://zristorija.iib.ac.rs/istrazivanja/sa-rodoljubljem-srpskih-zena-imace-svet-jos-da-racuna-neki-aspekti-kreiranja-normativnog-patriotskog-okvira-pred-pocetak-velikog-rata/