MABEL GRUJIĆ I DELFA IVANIĆ DOBROČINITELJKE SRPSKOG NARODA

Apstrakt

Članak se bavi ulogom Srpkinje Delfe Ivanić i Amerikanke Mabel Grujić, koje su samopregornim i nadljudskim naporima obezbedile ogromnu finansijsku i materijalnu pomoć srpskom narodu tokom Balkanskih ratova i Prvog svetskog rata. Mabel Grujić je nesebično se žrtvujući, propagirajući herojstvo jednog malog naroda i govoreći o ogromnim žrtvama koje je imao, prikupila novac, odeću, obuću i sav potreban materijal koji je slala u nekoliko navrata u Srbiju. Delfa Ivanić je radila na otvaranju bolnice Kola srpskih sestara u kojoj je i sama bila bolničarka. Posle rata radile su na otvaranju nekoliko domova za decu bez roditelja u Čačku, Seocu, kao i na otvaranju Doma za invalide u Beogradu.Članak se bavi ulogom Srpkinje Delfe Ivanić i Amerikanke Mabel Grujić, koje su samopregornim i nadljudskim naporima obezbedile ogromnu finansijsku i materijalnu pomoć srpskom narodu tokom Balkanskih ratova i Prvog svetskog rata. Mabel Grujić je nesebično se žrtvujući, propagirajući herojstvo jednog malog naroda i govoreći o ogromnim žrtvama koje je imao, prikupila novac, odeću, obuću i sav potreban materijal koji je slala u nekoliko navrata u Srbiju. Delfa Ivanić je radila na otvaranju bolnice Kola srpskih sestara u kojoj je i sama bila bolničarka. Posle rata radile su na otvaranju nekoliko domova za decu bez roditelja u Čačku, Seocu, kao i na otvaranju Doma za invalide u Beogradu.

Informacije

Mesto izdanja Beograd
Godina izdanja 2014
Autor Dr JASMINA MILANOVIĆ
Izdavač Institut za savremenu istoriju
Publikacija RASPRAVE I ČLANCI
Strane 9 - 26

Otvorite PDF

Kako citirati ovu publikaciju:
Istorijski Institut, Portal za žensku i rodnu istoriju. "MABEL GRUJIĆ I DELFA IVANIĆ DOBROČINITELJKE SRPSKOG NARODA". Datum: 30. novembar 2022. Link: https://zristorija.iib.ac.rs/istrazivanja/mabel-grujic-i-delfa-ivanic-dobrociniteljke-srpskog-naroda/