GRAĐANKE I SELJANKE: STAVOVI PREDSTAVNICA POKRETA ZA EMANCIPACIJU ŽENA O ŽENAMA NA SELU POČETKOM 20. VEKA

Apstrakt

U radu se analizira odnos vodećih predstavnica pokreta za
emancipaciju žena i prvih zastupnika/ca feminističkih ideja u Kraljevini Srbiji
prema ženama sa sela, pitanju njihovog položaja i putevima za njihovu
emancipaciju. Emancipatorske ideje razvile su se u uskom krugu žena srpske
građanske elite koji su krajem 19. i početkom 20. veka činile supruge i kćerke
političara, profesora, viših oficira, lekara, bogatih trgovaca. One su u javnosti
nastupale kao predstavnice svih žena u zemlji, dok su istovremeno nastojale da
potvrde i reprodukuju poglede društvenog sloja kojem su pripadale. Na drugoj strani
su predstavnice ženskog radničkog pokreta koje su u prvoj deceniji 20. veka bile
čvrsto vezane za politiku Srpske socijaldemokratske stranke. One su u prvi plan
istakle zahteve o promeni položaja žena u okviru još uvek nedovoljno
profilisanog sloja radništva u Srbiji.

Informacije

Mesto izdanja Beograd
Godina izdanja 2017
Autor Ana Stolić
Izdavač Istorijski institut Beograd i Muzej na otvorenom Sirogojno
Publikacija Selo Balkana. Kontinuiteti i promene kroz istoriju
Strane 179 - 190

Otvorite PDF

Kako citirati ovu publikaciju:
Istorijski Institut, Portal za žensku i rodnu istoriju. "GRAĐANKE I SELJANKE: STAVOVI PREDSTAVNICA POKRETA ZA EMANCIPACIJU ŽENA O ŽENAMA NA SELU POČETKOM 20. VEKA". Datum: 10. avgust 2022. Link: https://zristorija.iib.ac.rs/istrazivanja/gradjanke-i-seljanke-stavovi-predstavnica-pokreta-za-emancipaciju-zena-o-zenama-na-selu-pocetkom-20-veka/