Srpkinje u službi otadžbini i narodu za vreme Balkanskih ratova 1912. i 1913, kao i za vreme svetskog rata 1914-1920.

Opis

U publikaciji predstavljeni raznovrsni aspekti učešća žena iz Srbije u ratovima na početku 20. veka u cilju njihovog „upisivanja u istoriju“ odnosno, drugačijeg vrednovanja njihovog doprinosa u bliskoj prošlosti a posebno u savremeno doba.

Informacije

Godina izdanja 1933
Izdavač Jugoslovenska ženska sekcija Fidaka
Teme U ratovima
Otvorite PDF
Kako citirati ovu publikaciju:
Istorijski Institut, Portal za žensku i rodnu istoriju. "Srpkinje u službi otadžbini i narodu za vreme Balkanskih ratova 1912. i 1913, kao i za vreme svetskog rata 1914-1920.". Datum: 30. novembar 2022. Link: https://zristorija.iib.ac.rs/istorijski_arhiv/srpkinje-u-sluzbi-otadzbini-i-narodu/