Pravila Ženskog društva

Description

Osnivačice  Ženskog društva su počele s pisanjem prvih Pravila odmah posle dogovora o osnivanju društva 15. maja 1875. godine. Nema podataka o tome ko je učestvovao u njihovom osmišljavanju i pisanju, ali svakako da je vodeća autorka bila Katarina Milovuk. Već nakon dva dana pravila novog društva su bila napisana i poslata   Upravi varoši Beograda na odobrenje, kako je prema tada važećem zakonu bilo obavezno za sva udruženja. Upravnik varoši Dimitrije Joksić potvrdio je „Pravila Ženskog društva“ 3. juna 1875. i ona su objavljena u  zvaničnim Srpskim novinama, u petak 6. juna 1875. godine. Putem Pravila (46 članova) osnivačice ovog društva su upoznale javnost s ciljevima rada, pravilima, organima upravljanja i uslovima pod kojima se može postati njegov član.

Information

Origin Srpske novine, 6. jun 1875.
Year of publication 1875
Topics Women's organizations
Otvorite PDF
How to cite this publication:
Istorijski Institut, portal Žene kroz istoriju. "Pravila Ženskog društva". Access date: 25. June 2022. URL: https://zristorija.iib.ac.rs/en/istorijski_arhiv/pravila-zenskog-drustva-2/