Materinska ljubav, javno predavanje

Description

Javna predavanja na Kolarcu u Beogradu bila su krajem 19. veka značajan medij za obaveštavanje, obrazovanje i širenje naučnih saznanja. Držali su ih ljudi „od znanja“: lekari, pravnici, profesori Velike škole. Tako je i dr Đoka Jovanović je održao nekoliko predavanja iz oblasti higijene i zdravstvene preventive. U predavanju pod nazivom „Materinska ljubav“ Jovanović je vladajući diskurs o najvažnijoj ulozi žene u društvu potkrepio znanjima iz biologije i medicine.

Information

Year of publication 1892
Author Dr Đoka P. Jovanović
Topics The place and role of women
Otvorite PDF
How to cite this publication:
Istorijski Institut, Portal za žensku i rodnu istoriju. "Materinska ljubav, javno predavanje". Access date: 03. oktobar 2022. URL: https://zristorija.iib.ac.rs/en/istorijski_arhiv/materinska-ljubav-javno-predavanje-2/