Проституција и друштво

Опис

Медицински и друштвени аспекти проституције у савременом српском друштву.

Информације

Година издања 1930
Аутор Dр. Богољуб Константиновић
Издавач Књижарница Фрање Баха
Теме Место и улога жене у XIX и XX веку
Отворите ПДФ
Како цитирати ову публикацију:
Историјски Институт, Портал за женску и родну историју. "Проституција и друштво". Датум: 30. novembar 2022. Линк: https://zristorija.iib.ac.rs/istorijski_arhiv/prostitucija-i-drustvo/