Материнска љубав, јавно предавање

Опис

Јавна предавања на Коларцу у Београду била су крајем 19. века значајан медиј за обавештавање, образовање и ширење научних сазнања. Држали су их људи „од знања“: лекари, правници, професори Велике школе. Тако је и др Ђока Јовановић је одржао неколико предавања из области хигијене и здравствене превентиве. У предавању под називом „Материнска љубав“ Јовановић је владајући дискурс о најважнијој улози жене у друштву поткрепио знањима из биологије и медицине.

Информације

Година издања 1892
Аутор Др Ђока П. Јовановић
Издавач Штампарија Краљевине Србије
Теме Место и улога жене у XIX и XX веку
Отворите ПДФ
Како цитирати ову публикацију:
Историјски Институт, Портал за женску и родну историју. "Материнска љубав, јавно предавање". Датум: 30. novembar 2022. Линк: https://zristorija.iib.ac.rs/istorijski_arhiv/materinska-ljubav-javno-predavanje/