Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

O Projektu

Projekat Portal za žensku i rodnu istoriju je osmišljen da bi se definisala, sačuvala i učinila dostupnom vredna istorijska građa o prošlosti žena (i muškaraca), o istoriji rodnih odnosa i istoriji feminizma u Srbiji (Jugoslaviji) u poslednja dva veka. Istorijska građa predstavljena u digitalnoj formi i uputi na srodne linkove na kojima je već dostupna građa, doprineće boljoj komunikaciji u naučnoj zajednici zainteresovanoj za žensku i rodnu istoriju. Verujemo, takođe, da će predstavljanje naučnih radova kolega i koleginica iz ove oblasti u zemlji, osnažiti regionalnu i međunarodnu saradnju. Realizaciju projekta pomoglo je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije a podršku je pružio Istorijski institut Beograd.