O Projektu

Projekat Portal za žensku i rodnu istoriju je osmišljen da bi se definisala, sačuvala i učinila dostupnom vredna istorijska građa o prošlosti žena (i muškaraca), o istoriji rodnih odnosa i istoriji feminizma u Srbiji (Jugoslaviji) u poslednja dva veka. Istorijska građa predstavljena u digitalnoj formi i uputi na srodne linkove na kojima je već dostupna građa, doprineće boljoj komunikaciji u naučnoj zajednici zainteresovanoj za žensku i rodnu istoriju. Verujemo, takođe, da će predstavljanje naučnih radova kolega i koleginica iz ove oblasti u zemlji, osnažiti regionalnu i međunarodnu saradnju. Realizaciju projekta pomoglo je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije a podršku je pružio Istorijski institut Beograd.

Istorijski arhiv

Ženska i rodna istorija

Jedan od ciljeva Portala za žensku i rodnu istoriju je da se ovo istoriografsko područje koje je disciplinarno zastupljeno na mnogim univerzitetima u Evropi i u regionu približi našim korisnicima/cama. Zato će ovde biti predstavljeni najvažniji teorijski tekstovi koji su imali i, koji imaju i danas, formativnu ulogu u nastajanju , preispitivanju, kao i u naučnim rezultatima ženske i rodne istorije.

Istraživanja

Uporedna hronologija

Pružite svoj doprinos istraživanju ženske i rodne istorije

Ukoliko imate svoju kolekciju predmeta vezanih za žensku i rodnu istoriju, ili imate staru građu koju generacijski čuvate, pozivamo Vas da date svoj doprinos i omogućite nam da proširimo centralnu bazu građe.

Autorke projekta

dr Ana Stolić – Autorka projekta i urednica portala

ana.stolic@iib.ac.rs

dr Biljana Vučetić – koordinatorka projekta

biljana.vucetic@iib.ac.rs

Istorijski institut Beograd

Adresa: Kneza Mihaila 36/II,

11000 Beograd, Srbija

http://www.iib.ac.rs

Prijatelji portala

Arhiv Srbije
Arhiv Srbije
Arhiv Jugoslavije
Arhiv Jugoslavije